VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A UPLATNENIE PODMIENOK

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) určujú podmienky nákupu a predaja tovaru a služieb v internetovom obchode Kiddo World, prístupnom na odkaze: https://www.kiddo-world.si/, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Alma Trade d. o. o. (ďalej len: Internetový obchod alebo poskytovateľ).
Totožnosť: Alma Trade d. o. o.
Právny zástupca: Aljoša Zorman, riaditeľ
Obchodná adresa: Brodišče 9, 1236 Trzin Slovenia, EÚ
Registračné číslo: 8102279000
Daňové číslo: SI 20992882
Povinnosť platiť DPH: ÁNO
IBAN: SI56 1010 0005 9725 223 (INTESA SANPAOLO d.d.)
SWIFT: BAKOSI2X
Založené: 4.12.2017
Registračný orgán: Okresný súd v Ľubľane, Slovenia, zaregistrovaný pod Srg 815175000 zo dňa 4.12.2017.
E-mail: info@kiddo-world.com
Webstránka: https://www.kiddo-world.si/
Každý kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky predložiť požadované údaje, ktoré sú spracovávané a uchovávané v súlade so slovinskými právnymi predpismi (ochranu osobných údajov upravuje samostatný dokument dostupný tu). Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, ako aj na právnické osoby, pričom podmienky odstúpenia od zmluvy a záruky zhody tovaru sa vzťahujú len na spotrebiteľa (fyzickú osobu, ktorá nadobúda alebo používa tovar na účely mimo jeho profesionálna alebo zárobková činnosť).
Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu s nimi súhlasí, keď v osobitnom okienku pred zadaním objednávky potvrdí, že sa s nimi oboznámil. Tieto obchodné podmienky sú tiež neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a poskytovateľom na produkty zakúpené kupujúcim v Internetovom obchode.

2. OCHRANA SPOTREBITEĽA

Internetový obchod funguje v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-1), zároveň sme však viazaní aj Záväzkovým kódexom (OZ) a zákonom o elektronickom obchode na trhu (ZEPT). V prípadoch, keď nie sú podmienky uvedené v Obchodných podmienkach, platia automaticky zákonné ustanovenia.

3. CENY

Ceny produktov v Internetovom obchode sú uvedené v eurách (EUR) a sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú vrátane DPH. Ceny produktov nezahŕňajú poštovné resp Spracovanie objednávky. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim je uzavretá v okamihu, keď kupujúcemu bude e-mailom doručené oznámenie o prijatí objednávky. Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky nemenné a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho. Akcie a zľavy sú definované v Internetovom obchode a vzťahujú sa na označené produkty po určitú dobu. Akcie a zľavy sú vylúčené a nesčítavajú sa. Potvrdením nákupu sa kupujúci súčasne zaväzuje zaplatiť za objednávku.

4. PROPAGAČNÉ KÓDY

Poskytovateľ môže z času na čas ponúknuť zákazníkom propagačný kód, ktorý sa vzťahuje na jednotlivé produkty, skupinu produktov alebo na celý nákup, v závislosti od individuálneho propagačného kódu a podmienok, ktoré sa vzťahujú na každú akciu. Zákazník môže získať propagačný kód napr. prostredníctvom kódu vygenerovaného influencermi (influencermi), pri hromadnom nákupe, e-mailovou správou, na karte prijatej v prijatej zásielke, prostredníctvom siete Facebook alebo Instagram v závislosti od samotnej akcie. Akciový kód môže zákazník zadať do príslušného poľa internetového obchodu, na jeden nákup je možné použiť len jeden propagačný kód. Propagačný kód sa automaticky odpočíta z hodnoty objednávky. Všetky propagačné kódy sú časovo obmedzené a dátum ich platnosti je uvedený vedľa nich. V prípade, že kupujúci využije propagačný kód a objednávka je následne na jeho vôľu zrušená, odstúpi od zmluvy alebo akčný kód už nie je platný, nemôže tento propagačný kód ďalej použiť. Propagačný kód nie je možné vymeniť za hotovosť.

5. TYPY POUŽÍVATEĽOV

Jednorazovou registráciou v Internetovom obchode prostredníctvom e-mailu sa návštevník stáva hosťom a potvrdenou registráciou v Internetovom obchode členom. Hosť aj člen (ďalej len užívateľ) získavajú právo na nákup v internetovom obchode. Návštevník sa môže zaregistrovať ako člen a zaregistrovať sa ako hosť online.
Pri registrácii v Internetovom obchode ako člen Internetového obchodu získa návštevník používateľské meno, ktoré je zhodné s jeho emailovou adresou a heslom. Užívateľské meno a heslo člena sú jednoznačne určené a prepojené so zadanými údajmi.
Registrovaný užívateľ zodpovedá aj za ochranu osobných údajov zaistením bezpečnosti svojho užívateľského mena a hesla. V prípade, že registrovaný užívateľ zistí zneužitie alebo akékoľvek iné zasahovanie do svojho užívateľského účtu treťou osobou, mal by to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi na: info@kiddo-world.com, aby sme mohli dočasne zrušiť užívateľský účet a tým zabrániť ďalšie zneužívanie.

6. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Produkty je možné objednať online 24 hodín denne, 365 dní v roku. Zákazník si vyberá a objednáva produkty, ktoré sú zaradené do jednotlivých predajných kategórií. Objednávky prijímame v internetovom obchode Kiddo World, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://www.kiddo-world.si/. Vyhradzujeme si právo deaktivovať internetový obchod, znemožniť prístup k nemu z dôvodu technických alebo iných problémov resp údržbu, čo znamená aj znemožnenie používania internetového obchodu. V prípade technických problémov v internetovom obchode si vyhradzujeme právo zrušiť objednávky, ktoré boli ovplyvnené technickou chybou. V prípade zrušenia objednávky Vás budeme čo najskôr informovať a informovať Vás o ďalšom postupe.
Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim je uzatvorená v Internetovom obchode v momente, keď poskytovateľ odošle kupujúcemu prvý email potvrdzujúci jeho objednávku. Kúpna zmluva (t.j. prvá elektronická správa o stave objednávky) je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa a je spotrebiteľovi k dispozícii na základe jeho písomnej žiadosti.
Po odoslaní každej objednávky dostane kupujúci e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. Obsahuje všetky informácie o nákupe uskutočnenom kupujúcim.

7. POPIS TECHNICKÉHO NÁKUPNÉHO POSTUPU

Spotrebiteľ úspešne dokončí odoslanie objednávky po 4 základných krokoch v nákupnom procese. Pre úspešné vloženie produktu do košíka e-shopu spotrebiteľ stlačí ikonu „Pridať do košíka“ a zároveň sa produkt vloží do košíka internetového obchodu. Ak chcete v nákupe pokračovať, spotrebiteľ si môže zvoliť možnosť „Prejsť do košíka“, kde môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“ alebo nákup dokončiť kliknutím na „Dokončiť nákup“.
Kroky v procese nákupu sú nasledovné: KOŠÍK, INFORMÁCIE, DORUČENIE, PLATBA, RECENZIA. Spotrebiteľ v košíku vidí obsah košíka, množstvo vybraných produktov, sumu bez DPH, úsporu a platbu spolu s DPH. Spotrebiteľ pokračuje v nákupnom procese kliknutím na tlačidlo „Informácie“. V druhom kroku nákupného procesu spotrebiteľ dokončí nákup ako „Expresné dokončenie nákupu“ cez platformu PayPal alebo zadá údaje pre dodaciu adresu. V tomto kroku existuje aj možnosť uplatnenia propagačného kódu. Pokračujte v procese nákupu kliknutím na tlačidlo "Doručenie". V tomto kroku sa vyberie spôsob doručenia. Ďalej proces pokračuje v časti „Platba“. V tomto kroku si spotrebiteľ vyberie spôsob platby a skontrolovaním objednávky dokončí proces nákupu. V "Prehľade objednávky" vidíte produkty v objednávke, množstvo produktov, cenu produktov, prípadné uplatnené zľavy a adresu spotrebiteľa.
Po kliknutí na potvrdenie objednávky sa spustí automatická správa, ktorá sa zobrazí na obrazovke spotrebiteľa. V tejto správe spotrebiteľ dostáva poďakovanie za objednávku, kontaktné údaje v prípade dodatočných otázok k objednávke.
Spotrebiteľ má možnosť kedykoľvek zmeniť ako produkty v košíku, tak aj osobné údaje. V kroku „Košík“ môže spotrebiteľ stlačením ikony „košík“ vymazať produkty, ktoré vložil do košíka. Kliknutím na odkaz "pokračovať v nákupe" si v internetovom obchode vyberie ďalšie produkty a opraví tak chybu ohľadom objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže pri zadávaní údajov kedykoľvek pri zadávaní objednávky opraviť osobné údaje. Urobíte to stlačením šípky späť prehliadača.

8. SPÔSOB PLATBY

V internetovom obchode ponúkame nasledujúce spôsoby platby:
a) Platba pri prevzatí
Dobierka je platba v hotovosti pri prevzatí balíka. V tomto prípade odovzdajte hotovosť kuriérovi doručovateľskej služby, ktorý pre nás balíky doručuje a doručovacia služba vykoná platbu za vás. Doručovacia služba si môže účtovať aj poplatok za platbu.
b) PayPal
Platbu môžete uskutočniť pomocou aktívneho používateľského účtu PayPal alebo jednoducho zadaním údajov o vašej kreditnej karte na webovej stránke PayPal, kde vás náš systém presmeruje. PayPal vám umožňuje využívať službu aj v prípade, že u nich nemáte vytvorený používateľský účet.
c) Platobnou kartou cez systém Mollie
Vyberte si zo zoznamu príslušnú platobnú kartu. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Maestro, Mastercard, Visa, American Express. Ak chcete použiť platobné karty, overte si vo svojej banke, či je karta, ktorou chcete platiť, povolená na online platby.
d) Prostredníctvom platobných systémov
Platby je možné uskutočniť prostredníctvom platobných systémov Klarna, Przelewy24, Apple pay, Google pay, Sofort, Giropay.
Po doručení a zaplatení objednaných vecí poskytovateľ zároveň zašle faktúru na e-mailovú adresu kupujúceho. Cena a všetky náklady spojené s nákupom sú uvedené na faktúre. Kupujúci je povinný pred zadaním objednávky skontrolovať správnosť údajov.
V závislosti od zvoleného spôsobu platby môžu kupujúcemu vzniknúť dodatočné náklady (napr. zaplatenie dodatočného poplatku, ktorý závisí od poskytovateľa platobných služieb), ktoré nie sú zahrnuté v cene. Pri platbe bankovým prevodom môžu byť kupujúcemu účtované náklady na bankový prevod, ktorých výška závisí od sumy, ktorú si účtuje banka kupujúceho.

9. POŠTOVNÉ A DORUČENIE

Internetový obchod umožňuje predaj a doručovanie na území Sloveniaj republiky, ako aj v ďalších krajinách uvedených nižšie. Náklady na doručenie sú splatné resp sú bezplatné pri objednávke nad 40 € alebo počas niektorých propagačných aktivít Internetového obchodu.
Produkty skladom sú expedované počas pracovných dní (výnimky: štátne sviatky alebo nepredvídané udalosti).
Tovar je možné vyzdvihnúť len prostredníctvom prepravnej služby. Za dopravu a vrátenie tovaru platí kupujúci. Cenník dopravy je uvedený pri samotnej objednávke tovaru. Všetky zásielky budú zasielané doporučene a bude ich možné sledovať pomocou kódu, ktorý dostanete spolu s potvrdením o odoslanej zásielke.

10. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota produktov skladom je zvyčajne 1 - 3 dni od odoslania objednávky.
Ak je dodacia lehota výnimočne dlhšia, budeme Vás o tom informovať do 48 hodín. Pri produktoch, ktoré nie sú skladom je dodacia lehota dlhšia, a to do 14 dní.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE NOVÝCH PRODUKTOV

Pri nákupe na diaľku (online nákup) má spotrebiteľ možnosť bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť produkt do 14 dní od zakúpenia alebo prevzatia produktu. Odstúpenie od objednávky/zmluvy (vyhlásenie na odkaze) je potrebné zaslať písomne ​​na adresu prevádzky: Itrendy d.o.o., Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, Slovenia, uvedenú v časti Základné informácie alebo e-mailom na adresu info@ kiddo-world.com. Z prehlásenia, ktoré spotrebiteľ zasiela, musí byť zrejmé, že odstupuje od zmluvy o Internetovom obchode. Je potrebné priložiť aj číslo faktúry. Priame náklady na vrátenie tovaru predstavujú jediné náklady kupujúceho v súvislosti s odstúpením od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti všetky prijaté platby a vrátené produkty, ktoré sú predmetom zmluvy. Spoločnosť vracia platby spotrebiteľovi pomocou rovnakého platobného prostriedku, ktorý spotrebiteľ použil, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a spotrebiteľ v dôsledku toho nenesie žiadne náklady. Spoločnosť môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým nebude vrátený tovar prevzatý alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar bol zaslaný späť. V prípade, že spotrebiteľ už tovar obdržal a odstúpi od zmluvy, vráti alebo odovzdá ho spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní od oznámenia, pokiaľ spoločnosť neurobila. ponúka, že si vrátený tovar vyzdvihne sám. Má sa za to, že spotrebiteľ vráti tovar včas, ak je odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak k zníženiu hodnoty došlo v dôsledku správania, ktoré nie je nevyhnutne určením povahy, vlastností alebo funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak ho spoločnosť nepoučí o práve na odstúpenie od zmluvy.
Možnosť odstúpenia od zmluvy je určená na to, aby ste si mohli tovar otvoriť, prezrieť a v prípade, že Vám nevyhovuje, alebo boli Vaše očakávania iné, od kúpy odstúpiť. Zrušenie nákupu je možné v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť poškodený.
Pretože chceme, aby proces odstúpenia od zmluvy prebehol bez problémov, pripravili sme pre vás krátky zoznam toho, na čo si dať pozor pri nákupe na diaľku:
● opatrne otvorte obal a uchovávajte ho v nezmenenom stave, kým si nie ste úplne istí, že výrobok je vhodný (pri vrátení tovaru nám vráťte nepoškodený originálny obal),
● pri manipulácii s výrobkom môže dôjsť k poškodeniu a poškriabaniu, najmä pri výrobkoch s lakovaným povrchom - v prípade poškodenia a škrabancov tieto nie sú predmetom reklamácie a taktiež sa znižuje cena vráteného výrobku,
● viditeľné stopy používania (prach, vlasy, škrabance, škvrny, nečistoty) nie sú vhodné na odstúpenie od zmluvy, pretože sú hygienicky závadné.

12. ZÁRUKA ZHODY TOVARU

Poskytovateľ zodpovedá za akúkoľvek nezhodu tovaru, ktorá existuje v čase dodania tovaru a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. Má sa za to, že nezhoda tovaru existovala už v čase dodania, ak sa prejaví do jedného roka od dodania tovaru, pokiaľ poskytovateľ nepreukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou tovaru resp. charakter nezhody. Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje práva zo záruky zhody, ak informuje predávajúceho o nezhode do dvoch (2) mesiacov od zistenia nezhody. V oznámení o nezhode musí spotrebiteľ nezhodu podrobne popísať a umožniť predávajúcemu prehliadku tovaru. K oznámeniu o nezhode musí byť priložená faktúra, zmluva alebo iný doklad potvrdzujúci nákup. Oznámenie o nesúlade môže spotrebiteľ zaslať na e-mail: info@kiddo-world.com, alebo ho doručiť osobne na adresu: Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
Tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä v prípade potreby (subjektívne požiadavky na zhodu tovaru):
- zodpovedá popisu, druhu, množstvu a kvalite a má funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie vlastnosti požadované v kúpnej zmluve;
- sa hodí na konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ potrebuje a o ktorom spotrebiteľ informoval predávajúceho najneskôr pri uzatváraní kúpnej zmluvy a poskytovateľ s tým súhlasil;
- je dodávaný so všetkým príslušenstvom a návodom, vrátane návodu na inštaláciu, ako je uvedené v kúpnej zmluve, a
- sa aktualizuje tak, ako je uvedené v kúpnej zmluve.
Tovar musí okrem splnenia požiadaviek z predchádzajúceho odseku (objektívne požiadavky na zhodu tovaru) aj (objektívne požiadavky na zhodu tovaru):
- zodpovedať účelom, na ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa, pričom sa v prípade potreby musia brať do úvahy iné predpisy, technické normy alebo, ak takéto technické normy neexistujú, priemyselné kódexy správania platné pre jednotlivé odvetvia ;
- mať takú kvalitu a v prípade potreby zodpovedať opisu vzorky alebo modelu, ktorý poskytovateľ sprístupnil spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy;
- byť dodané spolu s takým príslušenstvom, vrátane balenia, návodu na inštaláciu alebo iného návodu, o ktorom môže spotrebiteľ rozumne očakávať, že ho tam, kde je to vhodné, a
- byť v takom množstve a mať vlastnosti a iné vlastnosti, a to aj vo vzťahu k trvanlivosti, funkčnosti, kompatibilite a bezpečnosti, aké sú obvyklé pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ vzhľadom na povahu tovaru a s prihliadnutím na tovar odôvodnene očakávať, akékoľvek verejné vyhlásenie uskutočnené v reklame alebo označovaní predávajúcim alebo v mene predávajúceho alebo iných osôb v predchádzajúcich článkoch zmluvného reťazca vrátane výrobcu, pokiaľ poskytovateľ nepreukáže, že:
▪ nevedel o verejnom vyhlásení a nemožno od neho rozumne očakávať, že o ňom vie,
▪ verejné vyhlásenie pred uzavretím kúpnej zmluvy bolo opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom ako bolo podané, príp
▪ verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe tovaru.
Poskytovateľ nezodpovedá za nesúlad tovaru, ak spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy výslovne informoval o tom, že individuálna vlastnosť tovaru sa odchyľuje od objektívnych požiadaviek na zhodu, ktoré určujú platná legislatíva o ochrany spotrebiteľa, pričom túto odchýlku spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy výslovne a samostatne akceptoval.
Spotrebiteľ môže požiadať predávajúceho o bezplatné obnovenie súladu tovaru v primeranej lehote od okamihu, keď predávajúcemu oznámil nesúlad, čo nie je dlhšie ako 30 dní, bez toho, aby tým spotrebiteľa výrazne obťažovala, pričom prihliadať najmä na povahu tovaru a účel, na ktorý spotrebiteľ tovar potrebuje. Lehotu možno predĺžiť o najkratší čas potrebný na dokončenie opravy alebo výmeny, nie však dlhšie ako 15 dní, pričom o počte dní na predĺženie lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude poskytovateľ informovať spotrebiteľa pred uplynutím 30-dňovej lehoty.
Spotrebiteľ, ktorý správne informuje predávajúceho o nesúlade, môže od predávajúceho požadovať v tomto poradí:
1. bezplatné preukázanie zhody tovaru (oprava alebo výmena);
2. zníženie kúpnej ceny v pomere k nedodržaniu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej sumy.
Ak je existencia nesúladu tovaru spochybnená, poskytovateľ o tom písomne ​​informuje spotrebiteľa do ôsmich dní od prijatia reklamácie spotrebiteľa.
Ak sa nesúlad vyskytne v lehote kratšej ako 30 dní od doručenia tovaru, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je možné urobiť vyhlásením, ktoré je prílohou týchto obchodných podmienok. Pri odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy vráti poskytovateľ zaplatenú sumu spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní od prevzatia tovaru alebo dokladu o zaslaní tovaru spotrebiteľom. Kúpna cena je spotrebiteľovi vrátená rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ zaplatil.

13. STIAHNUTIE OBJEDNÁVKY POSKYTOVATEĽOM

Napriek našej maximálnej snahe poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie sa môže stať, že informácie o cene sú nesprávne. Poskytovateľ v tomto prípade umožní zákazníkovi odstúpiť od kúpy.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku, o ktorej zistíme, že ju nemôžeme vykonať za uvedených podmienok a informácií, ktoré máme k dispozícii. V prípade, že kupujúci už previedol celú kúpnu cenu podľa proforma faktúry, bude mu vrátená do 5 pracovných dní iba táto vrátane nákladov na doručenie.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade zistenia závažnej chyby v súlade s článkom 46 Záväzkového poriadku.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci zadaním údajov na webovej stránke resp odoslaním objednávky umožňuje spracovanie osobných údajov. Internetový obchod využíva a uchováva získané údaje v súlade s platnou legislatívou.
Osobné údaje sa zhromažďujú výlučne pre účely spracovania objednávky a pre interné potreby Internetového obchodu, pre potreby platby objednávky, štatistické účely, zasielanie ponúk, segmentáciu zákazníkov, spracovanie nákupného správania, zasielanie reklamných materiálov a ponúk a pod.
Internetový obchod sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje. Zozbierané údaje nebudú v žiadnom prípade odovzdané tretím osobám resp neoprávnené osoby. Za bezpečnosť údajov zodpovedá aj sám kupujúci, a to zaistením bezpečnosti svojho užívateľského mena a hesla.
Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti získate v „Zásadách ochrany osobných údajov“, prístupných na odkaze.

15. REKLAMÁCIE A SPORY

Reklamáciu môžete podať písomne ​​na adresu prevádzky uvedenú v sekcii Základné informácie alebo e-mailom na adresu info@kiddo-world.com. Na vaše reklamácie odpovieme čo najskôr, najneskôr do 30 dní od ich prijatia.
Internetový obchod zašle rozhodnutie o námietke s príslušnými vysvetleniami písomne ​​na kontaktnú adresu zákazníka do 30 pracovných dní. Týmto je rozhodnutie Internetového obchodu konečné a interný odvolací proces je ukončený.
Prípadné spory sa pokúsime vyriešiť priateľsky. V prípade, že dohoda nie je možná, je príslušný na riešenie súd vo Velenje, pokiaľ sa na spotrebiteľa nevzťahujú iné voliteľné jurisdikcie, ktoré umožňujú príslušné právne predpisy. Rozhodné právo je platné právo Slovenia republiky.

16. PRÁVNE UPOZORNENIE

Internetový obchod a všetky informácie na ňom, ako sú texty, obrázky článkov, grafické a video prvky, sú chránené autorským zákonom a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani používať. Značku a logo Kiddo World vlastní Alma Trade d.o.o.

17. MIMO SÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V súlade s právnymi normami neuznávame žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by spotrebiteľ mohol začať v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spoločnosť Alma Trade d.o.o. informuje spotrebiteľov na svojej webovej stránke a zverejňuje elektronický odkaz na platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Platforma je pre spotrebiteľov dostupná na tomto odkaze.
Uvedená úprava pochádza zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenie (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2016/2004 a Smernica 2009/22/ES.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Internetový obchod si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Obchodné podmienky resp bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené obchodné podmienky budú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa.
Posledná zmena: 17.4.2024