15% zľava na vašu objednávku. Použite kód: KIDDO15

Podmienky a pravidlá

Karta spoločnosti

Spoločnosť: Alma Trade d.o.o.

Názov spoločnosti: Alma Trade d.o.o.

Adresa: Klanec 17b, 1218 Komenda, Slovenia

Registračné číslo: 8102279000; DPH SI20992882

Spoločnosť je platcom DPH.

 

Úvod

Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafika, zvukové súbory, animácie, videá a ich deriváty v internetovom obchode https://kiddo-world.com podliehajú autorským právam a inej ochrane duševného vlastníctva. Tieto položky sa nesmú kopírovať na komerčné účely ani distribuovať, ani upravovať či opätovne publikovať na iných webových stránkach. Táto stránka môže obsahovať aj obrázky, na ktorých použitie získal poskytovateľ právo, ale sú chránené autorskými právami tretích strán.

 

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://kiddo-world.com sú napísané v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o elektronických komunikáciách.

Všeobecné obchodné podmienky upresňujú prevádzku internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa a obchodu a upravujú obchodné vzťahy medzi internetovým obchodom Kiddo World, ktorého správcom je spoločnosť Alma Trade d.o.o., Klanec 17b, 1218 Komenda, Registračné číslo: 8102279000;DPH: SI20992882, a zákazníkom.

Zákazník je viazaný Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú platné v čase nákupu (odoslania online objednávky).

V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný včas informovať všetkých zákazníkov.

 

Dostupnosť informácií

Spoločnosť sa zaväzuje vždy poskytnúť zákazníkovi nasledujúce informácie:

 • identifikačné údaje spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, registračné číslo)
 • kontaktné údaje, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, adresa)
 • základné charakteristiky tovaru alebo služieb
 • dostupnosť výrobku (každý výrobok alebo služba ponúkaná na stránke by mala byť dostupná v primeranom čase)
 • podmienky dodania výrobku alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas dodania)
 • všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne stanovené a musí byť jasne uvedené, či už zahŕňajú dane a náklady na doručenie)
 • spôsob platby a doručenia
 • časová platnosť ponuky
 • obdobie, počas ktorého je ešte možné odstúpiť od zmluvy, a podmienky odstúpenia; okrem toho, či a koľko stojí zákazníka vrátenie výrobku,
 • vysvetlenie reklamačného postupu vrátane všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo zákazníckom servise.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Alma Trade d.o.o. zhromažďuje, používa a spracúva jeho osobné údaje. Alma Trade d.o.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi zákazníka bude zaobchádzať v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a bude ich používať a spracovávať výlučne na účely zlepšovania a zavádzania nových služieb.

 

Ponuka tovaru

Vzhľadom na charakter internetového obchodu sú ponuky, resp. ceny v internetovom obchode https://kiddo-world.com často a rýchlo aktualizované a menené.

 

Objednávanie na

Na úspešný nákup nie je potrebná žiadna registrácia.

V Alma Trade d.o.o. si môžete tovar objednať jednoducho a rýchlo nasledujúcim spôsobom. Kliknite na tlačidlo “Pridať do košíka” pri produkte, ktorý chcete objednať, pričom si môžete zvoliť aj ľubovoľné množstvo. Otvorí sa okno, ktorý výrobok ste pridali do košíka. Kliknutím na tlačidlo “pokračovať v objednávke” alebo kliknutím na ikonu “košík” sa otvorí súhrn objednávky, v ktorom je uvedené, čo chcete objednať, množstvo a suma. Kliknutím na tlačidlo “pokračovať” sa otvorí stránka, na ktorej je potrebné postupne vyplniť prázdne polia údajmi a vybrať spôsob platby. Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” sa otvorí súhrn celej vašej objednávky. Ak sú niektoré údaje nesprávne alebo chcete objednávku zmeniť, vráťte sa k ďalšiemu kroku a v prípade potreby objednávku zmeňte. Ak je súhrn objednávky správny, potvrďte objednávku v poslednom kroku kliknutím na tlačidlo “Dokončiť a odoslať objednávku”.

 

Po výbere tovaru a pred vložením objednávky do košíka/pri pokladni si kupujúci môže prezrieť celý obsah objednávky vrátane množstva a ceny a opraviť prípadné chyby alebo objednané množstvo.

V prípade nejasností, overenia údajov alebo zabezpečenia správneho doručenia vám môžeme zavolať na telefónne číslo, ktoré ste zadali pri zadávaní objednávky.

Používateľ dostane e-mailovú správu o zakúpených výrobkoch. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom je uzavretá, keď zákazník dostane e-mailom informáciu o potvrdení objednávky. Od tohto momentu sú všetky ceny s údajmi a ďalšími podmienkami pevné a platia pre obe zmluvné strany. Objednávky prijaté online je možné zrušiť bez ďalších nákladov až do momentu, keď dostanete oznámenie o odoslaní objednávky. Oznámenie o zrušení objednávky je možné zaslať e-mailom na adresu [email protected]. Do predmetu e-mailu uveďte “Zrušenie objednávky” a v správe uveďte meno a priezvisko a číslo objednávky. Ak ju nezruší, má sa za to, že používateľ s nákupom súhlasí.

Tovar vám v dohodnutom termíne pripravíme a zašleme na vašu adresu. O tom budete tiež informovaní; zašleme vám e-mail s oznámením o tom, kedy bol tovar odoslaný. Po prijatí kúpnej ceny dokončíme vašu objednávku.

Odstúpenie zákazníka od objednávky bez osobitného dôvodu sa posudzuje v súlade s platným zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 

 

 

Uloženie objednávky alebo zmluvy

Spoločnosť uloží zmluvu v elektronickej podobe v sídle spoločnosti Alma Trade d.o.o., Klanec 17b, 1218 Komenda. Zmluva bude po vybavení objednávky zaslaná aj na e-mailovú adresu zákazníka. Kópiu zmluvy môže zákazník získať na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu [email protected].

 

Možnosti a podmienky popredajných služieb a dobrovoľných záruk

Spoločnosť neposkytuje popredajný servis a dobrovoľné záruky.

Spôsoby platby

Pri objednávke si môžete vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • Dobierka v hotovosti alebo kreditnou kartou.
 • Platba kreditnými kartami

Platba je možná platobnými kartami. V prípade objednávok platených kartou vám sumu zaúčtujeme v deň dokončenia objednávky.

 • Platba prostredníctvom služby Paypal

Po odoslaní objednávky s platbou sa zobrazí prehľad vašej objednávky. V časti spôsob platby kliknite na tlačidlo “Zaplatiť teraz” a vykonajte platbu prostredníctvom služby Paypal.

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť zvolený spôsob platby overením. Vyhradzujeme si tiež právo ďalej overiť spôsob platby tým, že vás požiadame o poskytnutie potvrdenia o platbe.

 

Beriete na vedomie, že ste povinní uhradiť náklady na objednávku v plnej výške (vrátane všetkých nákladov súvisiacich so samotnou transakciou) podľa zvoleného spôsobu platby. Zaručujete, že máte možnosť a právo vykonávať transakcie kreditnou kartou alebo akýmkoľvek spôsobom platby, ktorý si zvolíte.

 

Ceny výrobkov a platba

Všetky ceny výrobkov sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH. Pri všetkých nákupoch nad 30,00 EUR je poštovné zdarma. Zákazník platí za tovar podľa cien platných v deň odoslania objednávky. Zverejnené ceny sú platné pre nákupy v internetovom obchode.

Pri platbe na dobierku sa za každú objednávku účtuje provízia bez ohľadu na nákupnú cenu.

Ceny a ponuky tovaru sú časovo obmedzené. Spoločnosť Alma Trade d.o.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek predĺžiť ponuky, zmeniť cenu alebo zrušiť ponuku.

 

Zodpovednosť za skutočné chyby

Ako poskytovateľ sa zaväzujeme dodať tovar v súlade so zmluvou a zodpovedáme za vecné chyby jeho plnenia v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ako spotrebiteľ si kupujúci môže uplatniť práva vyplývajúce z vecnej chyby, ak nám vadu oznámite do dvoch mesiacov odo dňa zistenia chyby, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru.

V súlade s § 37 zákona o ochrane spotrebiteľa je chyba podstatná v prípade:

 • ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné používanie alebo predaj,
 • ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, na ktoré ho kupujúci kupuje, ale ktoré boli predávajúcemu známe alebo mu mali byť známe,
 • ak výrobok nemá vlastnosti a charakteristiky, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané,
 • ak predávajúci odovzdal vec, ktorá nezodpovedá vzoru alebo predlohe, okrem prípadu, keď bol vzor alebo predloha predvedená len na upozornenie.

Reklamáciu vecnej chyby môžete uplatniť s podrobným popisom chyby, umožnenou kontrolou výrobku a oznámením na e-mailovú adresu [email protected]. Nezodpovedáme za chyby materiálu na výrobkoch, ktoré sa prejavia po dvoch rokoch od dodania. Po riadnom oznámení a umožnenej kontrole výrobku buď: odstránime chybu na výrobku, vrátime časť zaplatenej sumy v pomere k chybe, vymeníme chybný výrobok za nový bezchybný výrobok, vrátime celú zaplatenú sumu. Ak existenciu chyby na výrobku nespochybníte, vyhovieme vám čo najskôr, najneskôr však do ôsmich dní. V prípade sporu o existencii chyby vám odpovieme písomne najneskôr do ôsmich dní.

 

Sťažnosti a reklamácie

Všetky sťažnosti a reklamácie budú riešené v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Sťažnosti a reklamácie týkajúce sa výrobkov alebo služieb môžete zasielať na e-mailovú adresu [email protected].

 

Pomoc a informácie

Pre pomoc a ďalšie informácie môže zákazník využiť e-mailovú adresu: [email protected].

 

Mimosúdne riešenie sporov

V súlade s tretím odsekom článku 32 zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (Úradný vestník RS, č. 81/15) Alma Trade d.o.o. oznamuje, že neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľských sporov. iniciovaných v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Online platformu Európskej komisie pre riešenie spotrebiteľských sporov online nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.04.2022.